Gelderse schutterijen steunen St Leergeld Zevenaar met cheque

Tijdens de Federatieve Schuttersdag op 15 september in Zevenaar, is er een collecte gehouden onder de deelnemende verenigingen/schutterijen. Het opgehaalde bedrag is daarna door schutterij St. Andreas verder verhoogd en afgerond tot een mooi bedrag.
Het doel van de collecte is om een lokaal initiatief, financieel te steunen. Dit is mede een manier om de betrokkenheid van de schutterij te tonen aan de bevolking.
Op 28 november, tijdens de ledenvergadering van de Gelderse Federatie, is de cheque aan st Leergeld uitgereikt.

St Leergeld heeft als doel om te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken wanneer ze niet kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Met name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben. St Leergeld vindt dat alle kinderen de mogelijkheid dienen te krijgen om mee te doen aan deze activiteiten. Door onze financiële bijdrage kunnen zij hun doel verder ondersteunen.
St Andreas vindt dit een goed streven en heeft zich hiervoor dan ook graag ingezet. Om de collecteopbrengst te schenken aan st Leergeld was voor ons dan ook een logische stap.
St Leergeld kiest er niet voor om geld te geven aan mensen, maar de steunt hen via het faciliteren van middelen (fiets, pc, contributie van sporten). Tevens is St Leergeld een lokale organisatie, zodat de steun ook echt direct bij mensen in de buurt komt.

Vlnr Brenda Smit (Federatie), Hanneke Bannink (st Leergeld), Daniëlle Hoppen (st Leergeld), Nicky Thomassen (st Andreas), Wim Sanders (Federatie)