Mario Staring, nieuwe hoofdcommandant bij schutterij St. Andreas

De schutterij St. Andreas heeft een nieuwe hoofdcommandant. Frank Molenaar had vanaf 2010 tot 2019 het commando. Helaas, door lichamelijke klachten moest Frank aftreden.  De officiële overdracht was tijdens de kermisdagen in Zevenaar. We danken Frank voor de vele jaren dat we met de schutterij, onder zijn aanvoering door Zevenaar en omgeving rondtrokken.

Door het moeten stoppen is het bestuur op zoek gegaan naar een opvolger van Frank. Mario Staring is onze nieuwe hoofdcommandant geworden.

We wensen Mario veel succes in zijn nieuwe functie en verwachten om ook onder zijn leiding, weer goed te kunnen presenteren op de verschillende concoursen die gaan komen.

Te beginnen op de Federatieve Schuttersdag op 15 september in het centrum van Zevenaar, dat we zelf zullen organiseren.

Mario Staring, nieuwe hoofdcommandant bij schutterij St. Andreas
Links, de nieuwe hoofdcommandant Mario Staring. Rechts, de scheidende hoofdcommandant Frank Molenaar.