Nieuwsbrief juni 2020

De eerstvolgende editie van ons vaandel komt pas uit in november/december. Om jullie goed te kunnen informeren in deze onzekere tijd sturen wij jullie deze nieuwbrief.

Van de bestuurstafel
Voor eenieder is dit een lastige en moeilijke periode. Zo ook voor onze schutterij. In onze statuten is de doelstelling van onze vereniging vastgelegd: “De volksvermaken te veredelen en de eendrachtige samenwerking tussen de ingezetenen van Grieth en Zevenaar te bevorderen”. Dit zijn nu net de zaken welke niet mogelijk zijn tijdens deze corona-crisis.

Tot begin september zullen alle schuttersactiviteiten op een laag pitje staan, hetgeen wij als bestuur zeer betreuren. Hoe de periode hierna er uit ziet valt nog niet te voorspellen. We hopen jullie dan ook snel weer te ontmoeten.

Kermis 2020
Helaas gaat de kermis dit jaar niet door. Hierdoor zal ook het koningschieten dit jaar komen te vervallen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat ons huidige koningspaar Mascha en Jacco heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven. Dit geldt ook voor onze jeugdkoningin Mabel. Het bestuur heeft nog wel de mogelijkheden onderzocht om een kermisavond te organiseren in een afgeslankte vorm. Dit bleek helaas niet haalbaar.
Om de kermis niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, zullen we op zaterdagavond tijdens de kermis een vendelhulde gaan brengen bij ons koningspaar. We verzoeken alle schutters om uiterlijk 18:45 bij het schuttersgebouw aanwezig te zijn, zodat we om 19:00 uur kunnen vertrekking richting ons koningspaar.

Concoursen
Door de maatregelen omtrent het COVID-19 virus zijn alle concoursen voor de rest van dit kalenderjaar afgelast: Dit betreft voor ons de volgende evenementen:
– Gildefeest Wintelre 23 augustus 2020
– Federatieve Schuttersdag De Eendracht Ulft op 6 september 2020

Oefenavonden en repetities
Door de corona, hebben de nodige oefenavonden stil gelegen.
Inmiddels zijn de richtlijnen wel verruimd. De verschillende secties hebben echter aangegeven dat zij, na de zomervakantie, hun oefenavonden weer gaan opstarten. Wel is de malletband vanaf donderdag 18 juni weer begonnen met oefenavonden. Ook de vendeliers starten weer met oefenen.

Collecteweek Prins Bernard Cultuurfonds
De collecteweek van dit jaar gaat helaas niet door. Mochten jullie toch een bijdrage willen leveren, dan kan dit via https://www.anjeractie.nl/.

Schuttersavond 26 september
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, gelden er in ieder geval tot
1 september aanzienlijke restricties voor het organiseren van grote evenementen. Over de periode hierna is nog niets bekend. We hopen dat de schuttersavond gewoon door gaat. Mocht dit anders worden, dan zullen jullie hiervan op te hoogte worden gesteld.

Oproep kledingcommissie
Onze huidige kledingcommissie, bestaande uit Truus Brouwer en Dinnie Pes, heeft te kennen gegeven te stoppen aan het einde van dit kalenderjaar.
We hebben iemand bereid gevonden om een deel van de herstelwerkzaamheden op te pakken. We hebben in ieder geval nog iemand nodig die de coördinerende rol van Truus en Dinnie over kan nemen.
Help onze schutterij, zodat we er netjes en verzorgd bij blijven lopen.
Laat dit aan het bestuur weten, zodat we contact met je op kunnen nemen.

Jubilarissen 2020
Tijdens de kermis van dit jaar zouden een aantal personen worden gehuldigd. Dit betreft de volgende leden:

  • Frank Molenaar 50 jaar lid
  • Gerard Derksen 50 jaar lid
  • Wilie Duits 60 jaar lid
  • Theo Hoffman 60 jaar lid
  • Leo van Wessel 60 jaar lid

Bij deze willen we deze leden feliciteren met hun jubileum. De huldiging zullen we tijdens een volgend evenement inhalen.

Twee leden welke dit jaar gehuldigd zouden worden zijn ons helaas ontvallen. Dit betreft Bart Sweers (70 jaar lid) en Wilie van de Boom (60 jaar lid). Wij wensen de familie veel sterkte de komende periode.

Steun onze sponsoren
Onze vereniging kan alleen bestaan door de steun van onze sponsoren. In deze moeilijke tijd hebben onze sponsoren het ook moeilijk. Kijk en koop lokaal, zodat zij deze lastige periode ook doorkomen. Want in deze tijden hebben we elkaars steun hard nodig.

Donatie voedselbank
Doordat onze bar momenteel gesloten is wordt er geen frisdrank verkocht. Van de voorraad konden we de volle kratten terug sturen naar de groothandel. Met de aangebroken kratten kon dit niet. Om deze frisdrank toch een goede bestemming te geven, hebben we een aantal aangebroken kratten geschonken aan de voedselbank, hetgeen zeer gewaardeerd werd.

Oud papiergroep zoekt dringend ondersteuning
Iedere eerste woensdag van de maand wordt door onze schutterij oud papier opgehaald. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Om het ophalen van het oud papier te kunnen continueren is dringend aanvulling nodig van de oud papier groep. Het papier wordt om de vier weken op woensdagavond opgehaald. De groep werkt met twee ploegen per avond. Het is niet noodzakelijk om iedere maand mee te lopen. 1 of 2 keer per jaar is ook al zeer welkom. Vele handen maken licht werk. Mocht je bij willen springen, stuur dan een berichtje naar secretaris@st-andreas-grieth.nl

Het Bestuur van St.Andreas wenst iedereen ondanks deze moeilijke tijd een prettige vakantieperiode toe.