Bestuur

Het bestuur van de schutterij bestaat sinds de oprichting in 1906 en dient tenminste te bestaan uit vijf personen die door de algemene vergadering uit leden worden benoemd.

Conform de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Namens de leden zorgt het bestuur ervoor dat de vereniging blijft draaien, probeert haar beleidsstandpunten te realiseren en heeft een overzicht van alle commissies en activiteiten.

Het bestuur kent diverse functies te weten; voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 2e secretaris, penningmeester, bestuurslid PR en bestuurslid. Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 personen.

De bovenstaande bestuursleden zijn te bereiken via http://www.st-andreas-grieth.nl/index.php/schutterij/bestuur