HISTORIE

In de 17e en 18e eeuw bestonden er twee schutterijen, namelijk “De Oude Schutters St. Jan” en “De Jonge Schutters St. Jan”. Naar deze schutterij werd zelfs een straat genoemd. de St. Janstraat, in het verlengde van de Wittenburgstraat. Nadat de militaire functies waren afgeschaft, beperkte de schutterij zich tot optrekken, vogelschieten en feestvieren. In 1798 werden alle rechten ontnomen aan de verenigingen, waardoor zij geen bestaansrecht meer had. Op de jaarvergadering van de “Gemeinde Hütung”, waar onder andere opbranden en hoeden van vee ter sprake kwamen werden de eerste stappen gezet voor het oprichten van een schutterij. Het initiatief ging duidelijk van het buurtschap ’t Grieth uit. De oprichters wilden via de schutterij vorm geven aan de kermis, maar vooral aan het schuttersfeest en oranje­feest. Onder de knotwilgen bij Naadje Jansen werd in 1906 de schutterij opgericht. Bij de tenaamstelling werd duidelijk gekozen voor de patroonheilige van de parochie St.Andreas. Fanatieke buurtgenoten zorgden ervoor dat de buurtschap “’t Grieth” nadrukkelijk werd genoemd. In de eerste statuten stond als doel van de schutterij “De volksvermaken te veredelen en de eendrachtige samenwerking tussen de ingezetenen van Grieth en Zevenaar te bevorderen”.

In 1907 werd het schuttersvaandel “Zevenaar-Grieth St. Andreas 1906” ingewijd. De schuttersfeesten werden gevierd bij café-zaalhouders of in de van Munsterstichting omdat volgens de toenmalige drankwet geen alcoholhoudende dranken verkocht mochten worden in losse tenten.

In 1939 werd van Hein van Ditshuizen grond aangekocht nabij het kermisterrein. In 1940 was de bouw van een “vaste tent” aanbesteed, doch met het oog op de oorlog werd beslo­ten niet te bouwen.

Direct na de oorlog werd door uitgifte van aandeeltjes een verloflokaal gesticht, waar dan een losse tent aan kon worden gebouwd. Dit verloflokaal diende tevens als ruimte voor de wekelijkse schietwedstrijden en ruimte voor vergaderingen en andere activiteiten.

In 1955 kwam de kap van de markt beschikbaar en door leden van de vereniging werd de gehele markthal overgeplaatst naar het eigen terrein. Nu nog zijn de palen van deze markthal zichtbaar in het huidige gebouw, dat is ontstaan na een grondige verbouwing in 1976. In het vernieuwde gebouw, voorzien van een schietkelder, is ruimte en gelegenheid voor schieten met luchtbuks, handboog- en kruisboogschieten.

Op 4 april 1986 werd een tamboerkorps opgericht om in de toekomst verzekerd te zijn van muziek tijdens de optochten. Inmiddels is dit korps omgevormd tot de Malletband St. Andreas, wat de muzikale kwaliteiten op een aanzienlijk hoger plan heeft gebracht. In 1999 werd de vereniging uitgebreid met een marketentsters groep en in 2000 werd de Senaat en het Keurkorps aan de vereniging toegevoegd.

In 2005 werd aan de achterzijde van het gebouw een stukje aangebouwd en een nieuwe koeling, keuken en een  moderne bar gerealiseerd.

In 2006 bestond schutterij St. Andreas 100 jaar. Dit werd gevierd met een groot en zeer geslaagd concours in het centrum van Zevenaar. Dit concours werd bezocht door een 25-tal verenigingen. De schutterij kreeg ter gelegenheid van dit jubleum ook een nieuw logo dat meer bij deze tijd past en er werd een prachtig boek uitgebracht over de 100 jaar dat de schutterij bestaat.

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan op zaterdag 9 september 2006 reikte burgermeester Jan de Ruiter de koninklijke erepenning uit aan de oud-voorzitter van de jubilerende vereniging Tonnie Arns. Wanneer de schutterij uittrekt en wanneer het ‘lang zal ze leven’ wordt gespeeld gaat dit gepaard met een drietal saluutschoten. Hiervoor werden zogenaamde ‘Böllers’ gebruikt die de schutterij tot dan in bruikleen had. In 2008 zijn een drietal Böllers aangeschaft en is er een eigen groepje Böllerschutters geformeerd.