Koningspaar Schutterij St.Andreas

Ons koningspaar 2019-2020: Mascha en Jacco Brouwer. Hier op de foto met onze jeugdkoningin 2019-2020 Mabel Brouwer.

Lees meer....

Onze Jeugdkoninging 2019-2020: Mabel Brouwer  

Lees meer....

Het woord biel is dialect voor bijl,  bielemannen zijn dus letterlijk vertaald bijlmannen. De bijl is het gereedschap wat elke bieleman bij zich heeft. Vanouds her maakte de bielemannen de weg vrij van obstakels voor de schutterij. In vroegere tijden hadden de bielemannen het recht om huizen te doorzoeken naar dienstmeisjes, tegenwoordig houden ze het bij […]

Lees meer....

Officieren vormen al vanaf het ontstaan van schutterijen een vast onderdeel van de schutterij en het korps kent een gradatie in rangen.   Bij schutterij St. Andreas zijn dat (in volgorde van hoog naar laag): hoofdcommandant, vaandelofficieren/sectiecommandanten. Daarnaast is er een onderofficiersrang voor de vaandrig en tambour-maître van de malletband. Al deze rangen zijn te […]

Lees meer....

In 1999 zijn de marketentsters opgericht binnen de schutterij en tegenwoordig zijn zij een vaste waarde binnen de vereniging.   De taak van de marketentster is om de schutters tijdens de diverse evenementen te voorzien van eten en drinken. Deze taak stamt uit begin negentiende eeuw waar de vrouwen, vaak echtgenoten van soldaten legereenheden van […]

Lees meer....

Het bestuur van de schutterij bestaat sinds de oprichting in 1906 en dient tenminste te bestaan uit vijf personen die door de algemene vergadering uit leden worden benoemd. Conform de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Namens de leden zorgt het bestuur ervoor dat de vereniging blijft draaien, probeert haar […]

Lees meer....

Sinds 2000 is de senaat toegevoegd als zelfstandige discipline binnen de schutterij. Het Latijnse woord voor Senaat, Senatus is afgeleid van senex, dat oude man betekent. Letterlijk betekent ‘senaat’ zoiets als ‘raad van ouderen’. Echter in het geval van de schutterij betreft het een groep leden die specifieke kennis hebben, bestuurlijk, in functie of in […]

Lees meer....

Op 4 april 1986 is het tamboerkorps van Schutterij St. Andreas Grieth-Zevenaar opgericht. Het was weliswaar een klein korps, maar St. Andreas had tenminste eigen muziek. Het tamboerkorps is middels een tamboer-lyra korps langzaam aan uitgegroeid tot een Malletband. Hoezo Malletband? Zo’n 10 jaar geleden kregen we een dirigent, Fred van Hummel genaamd. Deze dirigent […]

Lees meer....

Het vendelen is een eeuwenoude traditie,  bij allerlei gelegenheden speelt ook nu nog het vendelen een grote rol. Met name bij een serenade en bezoeken aan schuttersbogen wordt er een vendelhulde gebracht. Het beeldt een gebed uit van de strijd tussen goed en kwaad.  Schutterij St. Andreas beschikt over een prachtig vaandel met daarop het […]

Lees meer....

Het huidige keurkorps is in 2000 opgericht binnen de vereniging. De groep is ontstaan doordat een groep bestaande schutters met de `witte boks` vaker wilden deelnemen aan activiteiten dan alleen met de kermis of schuttersfeesten. Zij wilden zich dan ook onderscheiden door bij andere activiteiten geüniformeerd aanwezig te zijn. Mede oprichters van dit korps zijn […]

Lees meer....

Enkele enthousiaste schutters van de schutterij hebben in 1954 de schietverenging opgericht genaamd, Schietvereniging St. Hubertus Zevenaar. Het doel van de vereniging is het beoefenen en promoten van de schietsport in de ruimste zin. Na enkele jaren zijn de hand- en kruisbogen een vast onderdeel geworden van de schietsport. Sinds 1982 vormen zij een eigen […]

Lees meer....