Vendeliers

Het vendelen is een eeuwenoude traditie,  bij allerlei gelegenheden speelt ook nu nog het vendelen een grote rol. Met name bij een serenade en bezoeken aan schuttersbogen wordt er een vendelhulde gebracht.

Het beeldt een gebed uit van de strijd tussen goed en kwaad.  Schutterij St. Andreas beschikt over een prachtig vaandel met daarop het logo van de vereniging en het stadswapen. Bij elk evenement wordt de vendelhulde door het publiek zeer gewaardeerd. Vendelen is ook een ”sport” die de jeugd voor zich heeft gewonnen. We hebben sinds 1998 de beschikking over een jeugdvendelcorps en sinds 2020 hebben we ook een groep enthousiaste aspirantjes. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Tevens beschikken we over een prachtig seniorencorps die telkens weer hun vendelcapaciteiten tonen aan het publiek op concoursen, kermissen, schuttersdagen en alle diverse andere activiteiten.

Het vendelen kan worden geleerd onder leiding van de commandant en een deskundige instructeur.
We zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes die vendelier willen worden.
We oefenen eenmaal in de drie weken en voor verenigingsactiviteiten zoals een concours of kermis vinden er extra oefenavonden plaats.
Onze missie en motto is:

V dat is Vrede
E dat is Eendracht
N
dat is Noblesse
D  dat is Discipline
E dat is Eer
L dat is Lachen en Leven

Heb je belangstelling kom dan gerust eens langs op een van de oefenavonden.
Neem hiervoor contact op met de commandant.

Maurice Visser
Tel: 06-55746631