Senaat

Sinds 2000 is de senaat toegevoegd als zelfstandige discipline binnen de schutterij. Het Latijnse woord voor Senaat, Senatus is afgeleid van senex, dat oude man betekent. Letterlijk betekent ‘senaat’ zoiets als ‘raad van ouderen’. Echter in het geval van de schutterij betreft het een groep leden die specifieke kennis hebben, bestuurlijk, in functie of in een commissievorm. Zij kunnen feedback geven uit hoofde van zijn/haar vroegere functie(s) binnen onze vereniging.

 

De Senaatsleden hebben een herkenbaar uniform; zwart pak met een oranje sjerp met opdruk “Senaat”.

De taakomschrijving van de Senaatsleden is volgens het reglement binnen de schutterij;

  1. De Senaatsleden dienen het belang van Schutterij St. Andreas `t Grieth;
  2. De Senaat dient, indien nodig, het bestuur op een representatieve en deskundige wijze te kunnen vertegenwoordigen, b.v. vergadering, recepties, e.d;
  3. Senaatsleden kunnen om advies gevraagd worden, b.v. over in het verleden gemaakte afspraken, genomen beslissingen, handelswijzen, etc., alsmede evt. te nemen besluiten.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de Senaat van de schutterij;
Piet van Uem, Theo Aaldering, André Jansen, Hans Berndsen, Tonnie Arns, Willy Duits, Gerard van Uem en Ben Kummeling, Rob Wentholt.