Officieren

Officieren vormen al vanaf het ontstaan van schutterijen een vast onderdeel van de schutterij.

Bij schutterij St. Andreas hebben de officieren verschillende functie.

Hoofdcommandant

De hoofdcommandant voert het commando over de gehele schutterij tijdens bijvoorbeeld de mars en defilé wedstrijden, maar ook tijdens de optochten door Zevenaar tijdens de schuttersfeesten.

Vaandelwacht

Bijna helemaal vooraan de schutterij vinden we de vaandelwacht. Deze bestaat uit de vaandrig met het standaardvaandel en twee officieren die er naast lopen.

Koningswacht

De koningswacht begeleidt en assisteert het koningspaar en de jeugdkoningin tijdens de concoursen en schuttersfeesten.

Sectiecommandanten

Elke sectie heeft zijn eigen commandant, deze voeren het commando over hun eigen sectie tijdens bijvoorbeeld de mars en defilé.