Officieren

Officieren vormen al vanaf het ontstaan van schutterijen een vast onderdeel van de schutterij en het korps kent een gradatie in rangen.

 

Bij schutterij St. Andreas zijn dat (in volgorde van hoog naar laag): hoofdcommandant, vaandelofficieren/sectiecommandanten. Daarnaast is er een onderofficiersrang voor de vaandrig en tambour-maître van de malletband. Al deze rangen zijn te herkennen aan de symbolen op de kraag en de vorm en kleur van epauletten. Doorgaans is het hoe meer goud en hoe uitbundiger de uitrusting, des te hoger de rang. De hoofdcommandant is te herkennen aan een zwarte broek en jas met gouden nestel, een fraaie rode pluim op de hoed, epauletten op de schouders en gouden bies langs de broek. De vaandelofficieren en sectiecommandanten zijn te herkennen aan een zwarte broek, rode jas met gouden nestel, zwarte pet, epauletten op de schouders en rode bies langs de broek.

Tijdens optochten lopen zij op een prominente plek. De hoofdcommandant heeft geen vaste plek, deze loopt vaak langs de schutterij of vooraan tussen de bielemannen. De vaandelofficieren lopen direct achter de bielemannen en de sectiecommandanten lopen links voor hun eigen sectie.