Hand- en kruisboog

De hand- en kruisboogsectie

Een gezellige en enthousiaste groep leden van de schutterij. Uitgerust met handbogen en kruisbogen nemen zij deel aan de activiteiten van de schutterij. Vroeger beschermde de stadswacht de stad tegen indringers en hiervoor gebruikte men onder andere handbogen en kruisbogen. Tegenwoordig worden de bogen alleen nog gebruikt tijdens de schietwedstrijden binnen onze eigen vereniging en tijdens de wedstrijden op de verschillende concoursen.