Malletband

Op 4 april 1986 is het tamboerkorps van Schutterij St. Andreas Grieth-Zevenaar opgericht. Het was weliswaar een klein korps, maar St. Andreas had tenminste eigen muziek. Het tamboerkorps is middels een tamboer-lyra korps langzaam aan uitgegroeid tot een Malletband.

Hoezo Malletband? Zo’n 10 jaar geleden kregen we een dirigent, Fred van Hummel genaamd. Deze dirigent vond dat we meer in onze mars hadden dan we zelf dachten.

Hij besloot dat we best andere instrumenten konden bespelen dan alleen maar trommels en lyra’s. Er werd het een en ander aangeschaft, zoals marching bells, xylofoons en marimba’s. De muziekstukken werden ook anders. Omdat deze instrumenten er bij kwamen, moest de naam van het korps ook veranderd worden.

Op dit moment wordt onze Malletband geoefend en gedirigeerd door Alex Mulder.

Wat doet de Malletband?
De Malletband maakt muziek voor de Schutterij bij feestelijkegelegenheden, zoals Kermis en Schuttersdagen. Deze dagen zijn voor onsmuzikanten, prettige periodes. Dan kan er zo af en toe nog eens eenscheve noot geslagen worden. Bij ons hebben we twee schuttersdagen. Eénin het voorjaar en één in het najaar. In het voorjaar gaan we s’avondsmet de hele Schutterij het Koningspaar ophalen. Bij het Koningspaaraangekomen, word er eerst een boomstronk doorgehakt, gevolgd door eenVendelhulde, waar wij dus de walsmuziek voor gebruiken. Na de hulde,een lang zal ze leven voor het Koningspaar. Hierna word er evengepauzeerd, en kunnen de schutters en wij natuurlijk een neut nemen.Als dit alles achter de rug is, gaat de hele Schutterij met Koningspaaren al naar het schuttersgebouw, om er een gezellige avond te hebben. DeSchuttersdag in het najaar is een compleet ander verhaal. Dan kunnen weaan het eind van de dag geen instrument meer zien. En toch blijft hetleuk. Het gaat als volgt. ’s Morgens om een uur of 11 komen we samen inhet schuttersgebouw om de grote tocht te maken. We gaan alle erebogenaf om een vendelhulde te brengen. Deze erebogen staan aan deHunneveldweg, Didamsestraat en de Doesburgseweg. Dit lijkt weinig maarde bogen liggen tamelijk ver van elkaar af.

Verder treden wij ook op bij de avondvierdaagse. Dit gebeurd natuurlijk op de laatste dag, om de lopers met een vrolijke noot binnen te halen. Dit doet de Malletband alleen, dus er lopen verder geen schuttersleden mee.

Lijkt het je leuk om onze muziek te beluisteren?
Kom dan vrijblijvend een kijkje nemen. Je hoeft niet perse muzikaal te zijn. Wij brengen je dat met alle plezier bij.

Wij oefenen iedere donderdag vanaf 19.30 uur of bel met het aanspreekpunt van de Malletband:
Thijs Vreman (thijsvreman@hotmail.com)